רשומות

'בפה פעור ובאוזניים עצומות'. על קולנוע ואינטימיות.

אנימציה בחמישה שקלים. או דברים שאסור לומר.

אנימציה ישראלית בVIMEO